Despre noi

Proiectul „Patrimoniul peisagistic şi istoric al insulei Şimian” a avut ca obiectiv principal valorificarea şi promovarea obiectivelor turistice din zona insulei Şimian.

Proiectul „Patrimoniul peisagistic şi istoric al insulei Şimian” a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5: „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3: „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea: „Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specifice”.

Obiectivul general al Programului Operaţional Regional 2007-2013 a constat în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale durabile și echilibrate teritorial. Una dintre modalitățile de realizare a acestui obiectiv are la bază valorificarea și promovarea durabilă a patrimoniului cultural și a resurselor naturale cu potențial turistic, precum și îmbunătățirea calității infrastructurii turistice de cazare și agrement, în vederea creșterii atractivității regiunilor, dezvoltării economiilor locale și creării de noi locuri de muncă.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar Organismul Intermediar pentru Turism este Autoritatea Naţionale pentru Turism prin Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism.

Contractul aferent proiectului „Patrimoniul peisagistic şi istoric al insulei Şimian” a fost semnat la data de 19.06.2012 şi s-a finalizat la data de 19.05.2014, perioada de monitorizare şi sustenabilitate fiind de 5 ani şi având ca scop valorificarea şi promovarea obiectivelor turistice din zona insulei Şimian (mai puţin promovate până acum).

Obiectivul general al proiectuluia vizat promovarea insulei Şimian prin creșterea circulației turistice. În vederea atingerii acestui obiectiv, proiectul şi-a propus: valorificarea potențialului turistic oferit de patrimoniul natural, cultural și istoric; creşterea notorietăţii patrimoniului cultural istoric din insula Şimian; îmbunătățirea gradului de competitivitate al actorilor locali (pensiuni, moteluri, cabane); creşterea atractivităţii regionale şi locale pentru populaţie. Produsul specific prezentat în cadrul proiectului este reprezentat de resursele antropice din insula Şimian, respectiv obiectivele cultural istorice, fiind vizate în principal Cetatea din insula Şimian şi Mormântul lui Miskin Baba.

În vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului s-au efectuat următoarele activităţi: realizarea de materiale promoţionale şi de promovare (15.000 ghiduri turistice, 7.000 mouse pad-uri, 8.000 calendare de birou, 20.000 flyere, 5.000 magneţi, 20.000 foi A4, 70 panouri de tip steag); distribuirea prin sampling stradal a celor 15.000 ghiduri turistice, 7.000 mouse pad-uri, 8.000 calendare de birou; organizarea unui eveniment de promovare a proiectului care a cuprins o expoziţie de produse tradiţionale şi un concert în aer liber, în cadrul căruia s-au distribuit cei 5.000 magneţi, iar cu trei zile înainte de eveniment s-au distribuit 20.000 flyere de promovare a acestuia; realizarea unei campanii outdoor, prin amplasarea a 70 de panouri de tip steag ce au promovat atât produsul specific (50 de panouri), cât şi evenimentul de promovare (20 de panouri); realizarea unei campanii de informare în presă prin inserţia a 20.000 foi A4 în ghid TV şi revistă de lifestyle prin care s-au promovat atât produsul specific (10.000 de foi A4), cât şi evenimentul de promovare a proiectului (10.000 de foi A4) şi realizarea prezentului website şi a unui cont pe site de socializare.

Având în vedere obiectivele specifice ale Programului Operațional Regional, ale Axei Prioritare și ale Domeniului Major de Intervenție, precum și felul în care proiectul „Patrimoniul peisagistic şi istoric al insulei Şimian” a venit în întâmpinarea acestora, au fost identificate 2 categorii de beneficiari: direcţi şi indirecţi.

Beneficiarii direcți sunt reprezentaţi de comunitatea locală, companiile locale, autoritatea publică locală care urmează proiectul de dezvoltare specifică al zonei, șomeri în căutarea uni loc de muncă, calificați sau necalificați (ghizi, translatori), persoane active în căutarea altui loc de muncă.
Beneficiarii indirecți sunt reprezentaţi de agenți și operatori de turism, firme de organizări evenimente, firme specializate de training și team building, vizitatorii români aflați în trecere, structuri interesate în comercializarea produsului propriu (locuitorii zonei), autoritățile publice din localitățile învecinate.